BRF Symfonin

Brf Symfonin i Drevviksstrand  (tidigare Brf Ouvertyren) 

Organisationsnummer: 769617-9683

Föreningen äger fastigheterna Symfonin 2 och Ouvertyren 69 i Huddinge kommun med adress Rondovägen, 142 41 Skogås.

Fastigheterna består av 14 flerbostadshus i 2 plan utan källare med tillsammans 80 lägenheter.

Lägenheterna i övre plan har balkong och i undre plan uteplatser med mark. Alla har förråd, egen ingång och eget gatunummer. Husen byggdes 1981. Total boyta 5900 m2. 

 Bostadsrättsföreningen ansvarar för fastigheterna och huskropparna på dessa och deras underhåll, samt föreningens ekonomi.

Våra hus ligger omgivna av radhus och vi utgör, tillsammansmed dessa, en Samfällighetsförening. 

Samfällighetsföreningen heter Ouvertyren. Länk till hemsidan: ( Samfälligheten Ouvertyren ).  

Samfälligheten ansvarar för vägar, parkeringsplatser, garage, utebelysning, grönytor, lekplatser, vatten, avlopp, sophantering, värme, internet och TV-utbud. 

Styrelsen  info@symfoninbrf.se)  Tel: 070-024 55 52 

 Leif Dyrvall 
Ordförande, Rondovägen 184

 Anneli Repka 
Vice ordförande, Rondovägen 300 

Gunnel Olsson 
Ledamot, Rondovägen 178 

Björn Unosson  
Ledamot, Rondovägen 214 

Suppleanter
Sara Jagrouny, Rondovägen 280
Mahmoud Zarif, Rondovägen 166 
Anders Starck, Rondovägen 192

Revisor
Ernst & Young

Stadgar
Stadgarna hittar du på: https://mbf.se/ 
Gå till rubriken  Sök förening, och  där skriver du  Symfonin

Förvaltning 

Ekonomisk förvaltning sköts av MBF – Mälardalens Bostadsrättsförvaltning AB

Växel Tel: 021-40 33 00 
Telefax: 021-40 33 29
Hemsida: http://www.mbf.se
E-mail: info@mbf.se

Expedition: 
Överlåtelser, kontrakt, kassa Tel: 021-40 33 20
Avgifter/Hyror Tel: 021-40 33 25

Kontorstid: 
måndag-fredag 08:00 – 16:00
tisdag även 16:00 – 18:00  

Postadress:
Brf Symfonin i Drevviksstrand
c/o MBF
Box 581
721 10 Västerås