Samfällighetsföreningen

Kartan visar hela samfälligheten Ouvertyren. .


Orange=Radhus Rosa=BRF Symfonin flerbostadshus Brun=Garage Gul=Lekplatser

Ansvarsområden

BRF Symfonin i Drevviksstrand
Lite förenklat kan man säga att bostadsrättsinnehavaren ansvarar för
allt innanför lägenhetsdörren, bostadsrättsföreningen för allt utanför lägenhetsdörren och Samfälligheten för allt utanför tomtgränsen.

Samfälligheten Ouvertyren
Lite kort om Samfällighetens ansvarsområden. Besök deras hemsida för mer information

Bilplats
Garage och parkering. Läs mer här.
Inom samfälligheten Ouvertyren finns 51 garageplatser och 133 parkeringsplatser varav 84 har eluttag (elstolpe), vilka hyrs ut av samfällighetesföreningen till boende inom området Rondovägen 2 – 334 (jämna nr). Varje hushåll har rätt till en bilplats.

Gästparkering
Gästparkering finns dels nere vid korsningen Rondovägen/Österleden och dels vid Rondovägen 54-152. Gästparkeringen är avgiftsbelagd mellan kl. 00.00 – 24.00.

Avfallshantering
Hushållssopor (Läs mer här.)
Hushållssopor slängs i avsedda behållare. Matrester i andra.
(Hantering av övriga sopor sker utanför samfällighetens försorg.)
Papper, kartong, plastförpackningar, metallförpackningar samt glasförpackningar
Ska kastas i avsedda behållare vid elhuset vid Sopranvägen/Tenorvägen, alternativt vid Melodivägen eller i Skogås Centrum

Grovsopor, övrigt
Grovsopor skall transporteras till Trångsunds återvinningscentral, Storvretsvägen/Vretvägen. tel. 771 89 74, Hemsida, SRV återvinning
Öppet: Tis-tors 15.00-20.00 • fre 13.00-18.00 • lör 09.00-15.30 • sön 10.00-15.30