Felanmälan

Felanmälningar beträffande lägenheterna och fastigheterna tillhörande bostadsrättsföreningen, vänligen kontakta styrelsen.

Telefon: 070-024 55 52 (telefonsvarare)

Jourmontör
Kontaktas vid fel som direkt kan innebära skada eller risk för skada på fastigheten eller som utgör större olägenhet för de boende. Sådant som inte lyder under bostadsrättsföreningens ansvarsområden återdebiteras.

Securitas Fastighetsjour
Telefon: 08 – 657 77 20, kl. 16.00 – 07.00 vardagar samt dygnet runt på helger och röda dagar.

Störningar
Störningar orsakade av för högt ljud på olämpliga tider p.g.a. musik, hund som skäller högt och länge, bråk och skrik, tvättmaskiner och diskmaskiner, borrande, sågande och spikande, med mera. OBS! Prata först med den som stör.

Securitas Trygghetsjour
Telefon: 08 – 657 77 20, kl. 22.00 – 05.00 alla dagar.

Fel på gemensamhetsanläggningen
Felanmälningar beträffande allt inom samfälligheten Ouvertyrens gemensamhetsanläggning såsom värme och varmvatten, utebelysning, parkering/elstolpar, garage, hängrännor, lekplatser, snöröjning med mera. Formulär för felanmälan hittar ni här.

Obs!
Det är extra viktigt att felanmäla om kallvattnet i kranarna inte är kallt som det brukar eller om det tar onormalt lång tid att varmvattnet blir varmt. Felanmäl till styrelsen.